Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska. Jak rozpoznać i reagować. ,,Szansa – jestem Za’’ 18  listopada 2019 r.  odbyły  się  warsztaty doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą prowadzone przez Panią Magdaleną Marzec  z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie.…

Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”, które jest skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Uczestnicy zapoznali się z celem i zadaniami projektowymi…

Szansa – jestem ZA!

Numer projektu: RPZP-07.06.00-32-K116/17 Wnioskodawca: Powiat Koszaliński Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Okres realizacji projektu: 01.01.2018- 31.12.2020 Wartość projektu: 1 252 610,37 PLN z tego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:  1 064 718,81 PLN Cel główny projektu: Projekt „SZANSA – jestem ZA”…