Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska

Dopalacze – nowe narkotyki, charakterystyka zjawiska.
Jak rozpoznać i reagować.
,,Szansa – jestem Za’’

18  listopada 2019 r.  odbyły  się  warsztaty doskonalenia kompetencji osób sprawujących pieczę zastępczą prowadzone przez Panią Magdaleną Marzec  z  Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie. Uczestnikami były rodziny zastępcze z terenu powiatu koszalińskiego. Warsztaty dotyczyły poszerzenia wiedzy dotyczącej zjawiska dopalaczy. Celem warsztatów było nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie substancji psychoaktywnej (narkotyki, dopalacze) oraz postawienia wstępnej diagnozy problemu. Rodziny zastępcze poznały charakterystykę substancji   i jakie są wyniki badań, jak rozpoznawać czy wychowanek zażywa substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) oraz jak reagować w sytuacji kiedy mamy podejrzenia lub wiemy, że dziecko zażywa substancje psychoaktywne. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Szansa – jestem ZA!”.