Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach,
Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
Domu Pomocy Społecznej w  Nowych Bielicach,
Domu Pomocy Społecznej w Parsowie,
Domu Pomocy Społecznej w Żydowie,
Ośrodków Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim,
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie,
Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Wszystkim Pracownikom z okazji Waszego święta

Składam podziękowania oraz wyrazy uznania i wdzięczności za odpowiedzialne podejście do trudności i problemów życiowych podopiecznych.

Niech każdy dzień Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy z ludźmi przyniesie poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz będzie źródłem motywacji do coraz większej aktywności i osiągania założonych celów.

Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i WIELKIE SERCE w realizowaniu działań na rzecz drugiego, potrzebującego pomocy i wsparcia Człowieka.

Życzę wytrwałości, satysfakcji i radości z codziennej pracy oraz szacunku, ludzkiej życzliwości i  przekonania, że Wasze wysiłki
Skutecznie podnoszą komfort życia wielu mieszkańców naszego powiatu.

dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie

Koszalin, dnia 21 listopada 2019 r.