SARBINOWO 2017

Z jakim klientem można pożartować, a nawet pozwolić sobie na osobiste dygresje, a na jakim wywrze to jak najgorsze wrażenie? Co zrobić, by zachowanie tzw. trudnego klienta nie wyprowadziło urzędnika z równowagi, lecz przeciwnie – wzbogaciło go jedynie w jego przekonaniu o życiowe doświadczenie? Na takie m.in. pytania szukali odpowiedzi pracownicy Starostwa Powiatowego, a wśród nich pięcioosobowa grupa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas szkolenia w ramach projektu „Zwalczamy nowotwory”. Prowadząca szkolenie Agnieszka Biernacka, pedagog i coach, przekazała solidną porcję wiedzy o tym, jak docierać z przekazem do poszczególnych typów klientów i jak radzić sobie z własnym stresem.

(mig)