Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Dnia 6.04.2017 r. zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak rozmawiać z dzieckiem, czym jest władza rodzicielska.