Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

logo PCPR

Informuję, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w dniu 17 lipca 2019 r. pod poz. 3952 zostało opublikowane Ogłoszenie Nr 1/2019 Starosty Koszalińskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

Pobierz: Karta zgłoszenia