„Program wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że w 2019 roku Powiat Koszaliński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

22 lipca 2019 r. została zawarta umowa z  Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych :

 Nr WRR/000201/16/D  o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach  „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu pięciu 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

  • Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 80 tys. zł
  • Domu Pomocy Społecznej w Parsowie – 80 tys. zł
  • Domu Pomocy Społecznej w Mielnie – 80 tys. zł
  • Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu – 80 tys. zł
  • Domu Pomocy Społecznej w Żydowie – 80 tys. zł

oraz umowa nr :

Nr WRR/000202/16/D    o realizację przez samorząd powiatowy „ Programu wyrównywania różnic między regionami  III”   w obszarze D (likwidacja bariery transportowej)  na zakupu  dwóch 9-cio osobowych pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich dla :

  • Gminy Sianów – Środowiskowego Domu Samopomocy „Szansa”   w Sianowie      –   80 tys. zł.
  • Gminy Bobolice – Środowiskowego Domu Samopomocy „ODNOWA”   w   Bobolicach –   80 tys. zł.

Łącznie dla Powiatu Koszalińskiego w roku 2019 w ramach ww. programu zostały pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 562 400,00 zł w tym: 2 400,00 zł koszty obsługi.