PCPR Koszalin we władzach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum

Dwudniowe obrady Zarządu w Krasnymstawie woj. lubelskie w dniach 11- 12 stycznia 2018r. poświęcone zostały w większości sprawom Stowarzyszenia. Pierwszego dnia przyjęto Regulamin Pracy Zarządu. Uzupełniono skład władz. Wiceprzewodniczącymi zostały Mirosława Zielony z PCPR Koszalin,  Barbara Gębala z PCPR Ożarów Mazowiecki i Arleta Szmigielska PCPR Wrocław, sekretarzem został Adam Witas z PCPR Zawiercie a skarbnikiem Rafał Walter z PCPR Inowrocław. Zarząd ocenił przebieg i wyniki XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Sarbinowie, które odbyło się w dniach 5 – 8.X.2017r. Podjęto uchwały  w sprawie organizacji XIII Forum w Busku – Zdroju w dniach 24 – 27 maj 2018r. Rozmawiano o decyzjach i działaniach dla uczczenia  rocznicy 10 lecia Stowarzyszenia. Uzgodniono termin Ogólnopolskiego Szkolenia Koordynatorów pieczy zastępczej w Zakopanym w dniach 30.09. –  6.10.2018r. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za 2017r.  Podjęto  uchwały o nowych przyjęciach  i skreśleniach członków. Drugiego dnia odbyło się spotkanie z dyrektorami PCPR i MOPR z woj. lubelskiego poruszono tematy związane z aktualną działalnością powiatowych i miejskich jednostek pomocy społecznej. Omawiano problematykę jaką winno zająć się Stowarzyszenie. W dyskusji przeważały zagadnienia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zarząd obradował w siedzibie Stowarzyszenia „Magnum Bonum”. Drugiego dnia uczestnicy spotkania spotkali się ze Starostą Powiatu Krasnostawskiego  Januszem Szpakiem oraz zwiedzili siedzibę miejscowego PCPR. Zarząd Stowarzyszenia „Centrum”  dziękuje koledze Waldemarowi Fedorowiczowi dyrektorowi PCPR w Krasnymstawie za przygotowanie posiedzenia Zarządu oraz  zwiedzenie Zamościa.