Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy,
adres: Koszalin ul. Harcerska 17

Koszaliński portal antyprzemocowy: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl

Koszalińska infolinia dla ofiar przemocy: 600 200 591