Kierunek: sukces!

Drukarki do zdalnej nauki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pozyskało w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” ze środków europejskich oraz krajowych aż 524 054,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej, W ramach projektu Rodziny z terenu powiatu koszalińskiego otrzymają:

– 124 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem;
– 16 telewizorów 55”;
– 32 urządzenia wielofunkcyjne;
– 2 projektory;
– środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk);
– specjalistyczne programy dla osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję że sprzęt i inne otrzymane prze Rodziny i dzieci urządzenia przyczynią się do sprawnego i systematycznego pozyskiwania wiedzy w dobie pandemii i reżimu sanitarnego. Sprzęt jest własnością powiatu koszalińskiego i w drodze użyczenia trafi do rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzinom i dzieciom życzymy samych sukcesów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy!!!