Monthly Archives: Wrzesień 2017

Archive of posts published in the specified Month

Konkurs Lider Ekonomii Społecznej 2017

Szanowni Państwo, Przypominamy o trwającym konkursie na Lidera Ekonomii Społecznej 2017. Nagrody przyznawane są w kategoriach: podmiot ekonomii społecznej samorząd przyjazny ekonomii społecznej animator ekonomii społecznej – osoba fizyczna przyjaciel ekonomii społecznej – podmiot prywatny Kandydatów do tytułu można zgłaszać jeszcze przez tydzień…

Tworzenie narzędzia deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu. Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Ekspertów zaprezentowano:…

Regionalna Akademia Rodziny

W miesiącu wrześniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakończył się cykl szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji z terenu powiatu koszalińskiego pracujących z dzieckiem i rodziną. Aż 15 osób zdobyło uprawnienia do prowadzenia zajęć: Szkoły dla rodziców, Szkoły dla babć…

Nowi kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W miesiącu sierpniu zakończyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów Programu  „Rodzina”, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 Nr 30/2013/RZ. Spotkania miały charakter warsztatowy.…

Projekt stworzenia narzędzia deinstytucjonalizacji na półmetku

Trwa realizacja projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. 12 września 2017 r. odbyło się 7. posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu, połączone z 3. posiedzeniem Rady Ekspertów Projektu.  Uczestniczyli w nich przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich…

Cygański Tabor w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie

Cygański Tabor powrócił do Domu Pomocy Społecznej w Żydowie. Dnia 30 sierpnia 2017 roku o godz. 11.30 na placu przy Domu Pomocy Społecznej na zakończenie wakacji została zorganizowana impreza dla mieszkańców placówki pod tytułem „ Śpiewać każdy może”.  Całe spotkanie uświetnił Tabor Cygański…