Regionalna Akademia Rodziny

W miesiącu wrześniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zakończył się cykl szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji z terenu powiatu koszalińskiego pracujących z dzieckiem i rodziną. Aż 15 osób zdobyło uprawnienia do prowadzenia zajęć:

  • Szkoły dla rodziców,
  • Szkoły dla babć i dziadków,
  • Zdążyć przed rozwodem,
  • Szkoły dla narzeczonych.

Osoby zainteresowane (rodzice, dziadkowie, małżonkowie, narzeczeni) udziałem w tego typu szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 94 71 40 224, 94 71 40 216.