Nowi kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

W miesiącu sierpniu zakończyło się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowanych trenerów Programu  „Rodzina”, zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 Nr 30/2013/RZ. Spotkania miały charakter warsztatowy. Oprócz 50 godzin zajęć teoretycznych kandydaci odbyli obowiązkowe praktyki w wymiarze 10 godzin, w zawodowych rodzinach zastępczych.