Monthly Archives: Maj 2017

Archive of posts published in the specified Month

Jedenaste Rodzinalia w Manowie

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie po raz jedenasty organizuje imprezę, adresowaną szczególnie do wszystkich rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych i do wychowanków domów pomocy społecznej…

Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Polanów

13 maja 2017 roku w Polanowie został komisyjnie odebrany 9-cio osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar…

Zaproszono nas…

Zaproszenie na V Kongres Rodzicielstwa Zastępczego Program Kongresu

Nasze doświadczenia są ważne – Zakopane

W dniach 23-26.04.2017r. oraz w dniach 26-29.04.2017r. w Zakopanem odbyły się Szkolenia dyrektorów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi. Ich organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”, któremu przewodniczy Andrzej Smulczyński, dyrektor PCPR w Busku…

Nasze doświadczenia są ważne – Szczecin

Ciekawe wystąpienie dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie  Doroty Rybarskiej- Jarosz w sposób niezwykle obrazowy i ciekawy przedstawiło problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim, a także koszty zaniechania działań w zakresie polityki społecznej. Problemy związane z realizacją skutecznej polityki społecznej w…

Konferencja Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów

Dnia 26 kwietnia 2017 r. w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, odbyła się konferencja „Dzień Instrumentów na Rzecz Integracji Społecznej – nowe możliwości dla samorządów”, zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, a objęta Patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Konferencja została zorganizowana w…