Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Polanów

13 maja 2017 roku w Polanowie został komisyjnie odebrany 9-cio osobowy mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup pojazdu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.

Beneficjentem programu jest Środowiskowy Dom Samopomocy „OAZA” w Krągu.

ks