Więcej o: Serdecznie podziękowania

Serdecznie podziękowania

Serdeczne podziękowania dla Przedszkolaków, Ich Rodziców oraz wspaniałej kadry Przedszkola nr 11 w Koszalinie za przekazanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Świąt Wielkiej Nocy wielkiego pudełka słodyczy.

Do podziękowań dołączają się mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, którzy z wielką radością przyjęli świąteczny prezent (na zdjęciu). Wszyscy z 152 mieszkańców zostali sprawiedliwie obdarowani zebranymi słodkościami.

Za Wasz piękny gest, który przyniósł wiele radości! DZIĘKUJEMY !

mz

Więcej o: Szkolenie dyrektorów i pracowników DPS

Szkolenie dyrektorów i pracowników DPS

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się szkolenie dyrektorów
i pracowników Domów Pomocy Społecznej  powiatu koszalińskiego.  Inicjatorem  spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Zakres szkolenia obejmował zasady stosowania procedur ochrony przeciw pożarowej, od przyjęcia zgłoszenia urządzeń alarmowych w obiekcie, do chwili przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie przeprowadzili panowie młodszy brygadier Artur Litwin i brygadier Zygmunt Adamczyk.

j.k.

Więcej o: Echa ze spotkania centrów pomocy rodzinie w Wejherowie

Echa ze spotkania centrów pomocy rodzinie w Wejherowie

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” spotkał się na pierwszym roboczym posiedzeniu w tym roku. Odbyło się ono 15 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

W czasie obrad dyskutowano o XI Ogólnopolskim Forum PCPR i MOPR w Zawierciu, które odbyło się w dniach od 18 do 20 września 2016 r. W oparciu o doświadczenia tego i poprzednich zjazdów oraz innych szkoleń i konferencji organizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, jego wiceprzewodniczący Mirosław Sobkowiak – Dyrektor PCPR w Gostyniu przedstawił kilkanaście propozycji działań. Tworzą one pewien standard porządkujący organizację i realizację inicjatyw Stowarzyszenia „CENTRUM”. Dodatkowe propozycje przedstawiła Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Mirosława Zielony – Dyrektor PCPR w Koszalinie. Ustalono, że do 31 marca członkowie Zarządu przedstawią swoje opinie do zgłoszonych propozycji oraz przedstawią swoje własne.

Rozważano też propozycję wystąpienia do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie rozporządzenia ustalającego legitymację koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który większą cześć swojej pracy wykonuje w środowisku. Zaproponowano, by do czasu ukazania się ww. rozporządzenia Stowarzyszenie opracowało swój wzór legitymacji i upowszechniło go w kraju.

Kolejną częścią obrad było omówienie stanu przygotowań do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR w Koszalinie – Sarbinowie, które odbyć się ma 5-9 października 2017 r. Przyjęto założenia do odbycia zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia „CENTRUM”. Dyskutowano propozycje tematyki Forum oraz plany jego przebiegu. Powołano komitet organizacyjny XII Forum PCPR i MOPR.

Omówiono także przygotowania do spotkania Zarządu Stowarzyszenia z podsekretarzem stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartoszem Marczukiem na temat realizacji ustawowych zadań PCPR i MOPR.

Jednym z punktów obrad było przedstawienie informacji dotyczącej przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów pieczy zastępczej i psychologów pracujących z rodzinami zastępczymi, która odbędzie się w Zakopanem w dniach 23 – 26 kwietnia 2017 r. i 26 – 29 kwietnia 2017 r.

Burzliwą dyskusję wywołał punkt obrad, poświęcony ocenie stanu opłacalności składek członkowskich za 2016 r. i 2017 r., propozycjom zmian umożliwiających prowadzenie działalności odpłatnej przez stowarzyszenie, a przede wszystkim podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków i skreśleń członków niewywiązujących się ze swoich obowiązków.

Podczas posiedzenia odbyła się również dyskusja o problemach wynikających z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń finansowych ze środków PFRON oraz o problemach wynikających z odbiorów dzieci ze środowiska rodzinnego. Podjęto decyzję o wystąpieniu Zarządu Stowarzyszenia we wskazanych sprawach do organów właściwych do udzielenia informacji.

Na koniec zapoznano się z działalnością, kadrą specjalistów i siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Źródło: pcpr.info

Więcej o: SARBINOWO 2017

SARBINOWO 2017

Z jakim klientem można pożartować, a nawet pozwolić sobie na osobiste dygresje, a na jakim wywrze to jak najgorsze wrażenie? Co zrobić, by zachowanie tzw. trudnego klienta nie wyprowadziło urzędnika z równowagi, lecz przeciwnie – wzbogaciło go jedynie w jego przekonaniu o życiowe doświadczenie? Na takie m.in. pytania szukali odpowiedzi pracownicy Starostwa Powiatowego, a wśród nich pięcioosobowa grupa pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas szkolenia w ramach projektu „Zwalczamy nowotwory”. Prowadząca szkolenie Agnieszka Biernacka, pedagog i coach, przekazała solidną porcję wiedzy o tym, jak docierać z przekazem do poszczególnych typów klientów i jak radzić sobie z własnym stresem.

(mig)

Więcej o: Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Dnia 6.04.2017 r. zawodowe rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską, które odbyło się w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak rozmawiać z dzieckiem, czym jest władza rodzicielska.

Więcej o: Koperta życia – w mediach

Koperta życia – w mediach

https://szczecin.tvp.pl/29978599/koperty-zycia

http://koszalin.gosc.pl/doc/3797299.Ratunek-w-lodowce

https://szczecin.tvp.pl/29827780/koperta-zycia-rusza-w-koszalinie

http://prk24.pl/29813660/w-koszalinie-ruszyla-akcja-koperta-zycia-ratunek-w-lodowce

http://ekoszalin.pl/artykul/15801-Koperta-zycia-%E2%80%93-ratunek-w-lodowce

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/109078/powiat_koszalinski_rozdaje_koperty_zycia

http://www.powiat.koszalin.pl/pl/aktualnosci/koperta-zycia-ratunek-w-lodowce-5652

http://koszalininfo.pl/nowa-forma-profilaktyki-zdrowotnej-powiecie/

http://tvmax.pl/index.php/wydarzenia/#24310

http://ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/rnoci-mainmenu-154/9562-koperty-zycia-trzymac-w-lodowce-czy-nosic-przy-sobie.html

http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/koperta-zycia-uratuje-tez-w-powiecie-koszalinskim,11958742/

Więcej o: Program edukacji  społeczno – finansowej Aflatoun

Program edukacji społeczno – finansowej Aflatoun

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, w ramach Regionalnej Akademii Rodziny rozpoczęły się warsztaty edukacji – finansowej Aflatoun dla dorosłych. W zajęciach uczestniczą zawodowe rodziny zastępcze. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

  • Jak lepiej gospodarować swoim budżetem domowym?
  • Jak nie wpaść w domową dziurę budżetową?
  • Czym są cele finansowe i jak je osiągać?
  • Jakie są sposoby i możliwości oszczędzania?
  • Jak opanować zasady racjonalnego pożyczania, aby mnie wpaść w pętlę zadłużenia?
  • Jak tworzyć plan finansowy i wdrażać go wżycie?