Szkolenie dyrektorów i pracowników DPS

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie starostwa powiatowego odbyło się szkolenie dyrektorów
i pracowników Domów Pomocy Społecznej  powiatu koszalińskiego.  Inicjatorem  spotkania było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Zakres szkolenia obejmował zasady stosowania procedur ochrony przeciw pożarowej, od przyjęcia zgłoszenia urządzeń alarmowych w obiekcie, do chwili przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie przeprowadzili panowie młodszy brygadier Artur Litwin i brygadier Zygmunt Adamczyk.

j.k.