Zapraszamy na XI ogólnopolskie forum PCPR i MOPS do Zawiercia (18-20 września)

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Ludwik Węgrzyn  – prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego
Krzysztof Wrona – Starosta Powiatu Zawierciańskiego

18-20 września w Zawierciu odbędzie się XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. „Zawsze  z Rodziną”. Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania. Forum przeznaczone jest dla Dyrektorów i Głównych Księgowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie  i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Jest ono połączone  z Zebraniem Ogólnym Członków Stowarzyszenia „Centrum”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełni Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich; Marszałek Województwa Śląskiego oraz Starosta Powiatu Zawierciańskiego. – więcej na: www.oscentrum.pl

zastępca przewodniczącego

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Mirosława Zielony