Kurs języka migowego

Dnia 7 września 2016 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie rozpoczyna się kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) poziom średniozaawansowany dla pracowników administracji i służb społecznych. Wezmą w nim udział pracownicy PCPR w Koszalinie oraz okolicznych ośrodków pomocy społecznej. Zajęcia współfinansowane są ze środków PFRON i trwać będą do połowy grudnia 2016 r.