Brawo Koleżanki z Działu Finansów !!!!

Brawo dla Działu Finansów i Księgowości naszego Centrum!.

Dzięki profesjonalizmowi i – co tu dużo  mówić – dociekliwości naszych koleżanek z działu FK  powstała analiza dotycząca różnych interpretacji na terenie  różnych regionów Polski roli Powiatu  i powiatowego centrum pomocy rodzinie w kwestiach dotyczących przepływu finansów w których stronami porozumienia (dotyczy pieczy zastępczej) są powiaty.

Sprawą zajęło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum i na pierwszym w 2016 r posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia, które odbyło się w lutym b.r. w Powiecie Warszawskim Zachodnim przekazało pisemną analizę problemu sporządzoną przez nasze koleżanki przedstawicielowi MRIiPS  dyrektor Departamentu Krystynie Wyrwickiej. Poniżej interpretacja Ministerstwa.

Więcej o obradach Zarządu:

www.oscentrum.pl/89-aktualnosci/2016/384-centrum-zamknelo-stary-i-zaczelo-nowy-rok.html

mz

Plik do pobrania