Spotkanie zespołu monitorującego realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie koszalińskim na lata 2016 – 2024

Dnia 2 września 2016 r. odbyło się spotkanie Zespołu monitorującego realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie koszalińskim na lata 2016 – 2024. Podczas spotkania omawiano jakie działania podejmowane były przez instytucje powiatowe, organizacje pozarządowe, w pierwszym półroczu 2016 r. w ramach realizacji zapisów strategii. Przedstawiciele instytucji przedstawili także jakie zadania zaplanowane zostały na najbliższe pół roku.

ko