Uczymy języka polskiego

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach realizacji projektu „POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 zorganizowało 2 grupy szkoleniowe – kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Zajęcia odbywają się w Polanowie w każdy weekend dla 25 uchodźców z Ukrainy.

Każda z grup podczas 100 godzin pracy nabędzie umiejętności podstawowej komunikacji w języku polskim, pisania krótkich tekstów oficjalnych i nieoficjalnych, rozumienia najważniejszych treści, pozna podstawowe wyrażenia i zasób słów oraz uzyska wiedzę o kulturze i obyczajach polskich.  Przewidujemy utworzenie kolejnej grupy warstwowej od lutego 2023 r., dla której zajęcia będą odbywały się w Koszalinie.

W ramach projektu realizowane są także inne zadania: pomoc prawnika, psychologa, tłumacza,  asystenta integracyjnego opracowującego indywidualną ścieżkę integracji społecznej wspierającego w kontaktach z instytucjami i sytuacjami życia codziennego.

Rekrutacja do projektu jest otwarta i powszechna (nabór ciągły) obejmie swym działaniem teren Powiatu Koszalińskiego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu odnośnie udziału w projekcie: Radosław Płoszaj, telefon 94 7140 253, 75-626 Koszalin, ul. Andersa 32, pok. 3.11.