Świąto Pracowników Pomocy Społecznej

bukiet czerwonych róż

Szanowni Państwo
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Rodziny Zast
ępcze
Rodzinne Domy Dziecka
Pracownicy i Dyrektorzy Domów Pomocy Spo
łecznej
Pracownicy i Dyrektorzy O
środków Pomocy Społecznej
W powiecie koszali
ńskim

 

Z okazji Święta Pracowników Pomocy Społecznej – tak pięknej choć niezmiernie wymagającej profesji –  przyjmijcie wyrazy szczerego uznania  i szacunku dla Waszej codziennej pracy na rzecz drugiego Człowieka.

Wyrazy najwyższego uznania od Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg oraz przewodniczącego Rady Pomocy Społeczne prof. Mirosława Grewińskiego  przekazuję zgodnie  z Ich życzeniami wyrażonymi  na tegorocznym spotkaniu z okazji Waszego Święta w Pałacu Prezydenckim.

Życzmy sobie w tym trudnym dla wszystkich czasie dużo siły, spokoju , obiektywizmu  i wytrwałości.

….Bo jak nie My  to KTO?

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!!!

Mirosława Zielony

Nagrody z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)