OGŁOSZENIE

Na podstawie § 21 ust 5  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021 poz.879 z późn.zm.) uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, od dnia 29 listopada 2021 r. wprowadzone zostają następujące rodzaje i formy ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

  1. Zadania realizowane są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów .
  2. Bezpośrednia obsługa interesanta możliwa jest przy realizacji spraw  niezbędnych, niecierpiących zwłoki, których nie można zrealizować   korespondencyjnie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Centrum.
  3. Na terenie Centrum obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej oraz dezynfekcja rąk.
  4. Wnioski do Centrum można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem.
  5. Dokumenty dla interesanta będą wysyłane pocztą na wskazany adres, elektronicznie na wskazaną skrytkę.
    Osobisty odbiór dokumentów jest umawiany telefonicznie przez pracownika Centrum realizującego sprawę w przypadku takiej konieczności.
  6. Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki : /pcprkoszalin1/skrytka

Mirosława Zielony
Dyrektor