16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

„16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”  jest międzynarodową kampanią, organizowaną przez Center for Women’s Global Leadership. Jej celem jest wspieranie i koordynacja pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.
Kampania ta ma charakter cykliczny, dlatego odbywa się rokrocznie w terminie 25.11.-10.12.

Wybrane dni trwania kampanii celowo są  pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka), aby symbolicznie ukazać związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://kampania16dni.pl/