Skrzynka e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl

Szanowni Państwo, informuję, że od czerwca 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie realizując zapisy Programu „PrzeMoc ToNieMy – wybierz”, w celu ułatwienia kontaktu ze specjalistami, osobom doświadczającym przemocy lub zagrożonym doświadczaniem przemocy z terenu Powiatu Koszalińskiego, prowadzi skrzynkę e-mail: przemoc@powiat.koszalin.pl.

Skrzynka prowadzona w celu powiadamiania pracowników PCPR-u o incydentach przemocy w rodzinie oraz udzielania informacji w przedmiocie przemocy domowej.

Jeśli ktoś nie chce rozmawiać przez telefon lub osobiście może skorzystać z naszej pomocy poprzez podany adres e-mail.