Promocja Rodzicielstwa Zastępczego.

Dzięki uprzejmości Organizatorów: Gminy Polanów i Polanowskiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Polanowie, 30 maja 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyło w Gminnym Dniu Dziecka promując rodzicielstwo zastępcze z okazji przypadającego w tym dniu Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Osoby, które były zainteresowane jak zostać Rodziną Zastępczą uzyskały potrzebne informacje.

Zostań rodziną zastępczą!!!

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie gdzie jako rodzina zastępcza uzyskasz wszystkie niezbędne informacje oraz wsparcie specjalistyczne jak i finansowe. Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto:

– daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony ani nie była mu ona ograniczona,

-nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo

– nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,

– nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,

– ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków.

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie:

tel: 94 71 40 215, 94 71 40 217, pcpr@powiat.koszalin.pl