Rodzinalia 2018

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie koszalińskim, po raz dwunasty organizuje imprezę,
adresowaną do wszystkich rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Wielka rodzinna uroczystość od pierwszej edycji
odbywa się pod nazwą „Rodzinalia”.
Stanowi idealną okazję do wspólnej zabawy w plenerze
oraz integracji rodzin zastępczych i dzieci ze wszystkich gmin powiatu,
łącząc rekreację z promocją idei rodzicielstwa zastępczego
jako najlepszej formy opieki zastępczej dla dziecka.
Jedenastoletnie doświadczenie organizatora imprezy dowodzi,
że spełnia ona założone cele w postaci
pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze i pomocowe
oraz zacieśniania znajomości pomiędzy wychowankami
różnych form rodzinnej pieczy zastępczej.
Dwunaste „Rodzinalia” zaplanowane zostały
w konwencji proekologicznej i prozdrowotnej.
Rozpoczną się w sobotę 16 czerwca 2018 r. o godz. 10.00
na terenie sportowo – rekreacyjnym nad Radwią w Niedalinie.