Laboratoryjne badania przesiewowe na obecność wiriusa SARS-CoV-2 dla pracowników domów pomocy społecznej

logo PCPR

Powiat Koszaliński zlecił firmie posiadające certyfikat badania pracowników 5 domów pomocy społecznej w: Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie przesiewowych badań laboratoryjnych w zakresie wykrywania swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Badania te zostały przeprowadzone w dniach 11.05.2020 r. do 26.05.2020 r. i objęły łącznie 421 pracowników (7 pracowników zostanie przebadanych w miesiącu czerwcu z uwagi na ich nieobecność w pracy). Każdorazowo w przypadku dodatniego wyniku pracownik domu pomocy społecznej był odsuwany od wykonywania obowiązków i powtarzano badania wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponowne badania nie wykazały zakażenia koronawirusem. W Powiecie Koszalińskim funkcjonuje 6 domów pomocy społecznej dla ogółem 677 mieszkańców.