Zarządzenie Starosty Koszalińskiego w sprawie ustalenia na 2020 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym