Kongres profesji i zawodów pomocowych – Politechnika Warszawska, 25 lutego 2020 r

Sesja plenarna -wystąpienie Mirosławy Zielony

Sesja plenarna -wystąpienie Mirosławy ZielonySesja plenarna -wystąpienie Mirosławy Zielony

Ponad 600  uczestników – reprezentantów szeroko pojętych zawodów pomocowych zebrało się w przepięknej scenerii Politechniki Warszawskiej na pierwszym na takim szczeblu w Polsce Kongresie Zawodów Pomocowych.

  • Kongres poprzedzony był przeprowadzanymi w pięciu obszarach tematycznych sesjach panelowych z udziałem obserwatorów – praktyków i teoretyków. Moderatorem sesji poświęconej opiece i wychowaniu była – wspólnie z dyrektorem Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta RP panią  Grażyną Wereszczyńską – Mirosława Zielony (wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie)

Po tematycznych dyskusjach panelowych – już na sesji plenarnej moderatorzy dzielili się wypracowanymi wnioskami z uczestnikami Kongresu.

Uczestnikami dyskusji plenarnej  byli przedstawiciele świata nauki i praktyki:

  • dr Marcin Boryczko – Komisarz Praw Człowieka International Federation
    of Social Workers);
  • Renata Mizerska – Przewodnicząca Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii;
  • dr hab. Bohdan Skrzypczak – Prezes Zarządu Centrum Wspierania Aktywności
    Lokalnej CAL;
  • dr hab. Piotr Szukalski – członek Narodowej Rady Rozwoju;
  • Mirosława Zielony, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”. Dyrektor PCPR w Koszalinie

Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i Minister RPiPS Marleny Maląg

Politechnika Warszawska | Kongres Profesji i Zawodów Pomocowych z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i Minister RPiPS Marleny Maląg

– Warto rozważyć stworzenie ustawy o działalności pomocowej, która zarysowałaby ramy działania wszystkich zawodów i profesji pomocowych – zaproponował Prezydent Andrzej Duda podczas Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, zorganizowanego na Politechnice Warszawskiej. Dodał, że można też rozważyć powołanie rady profesji i zawodów pomocowych, jako dobrowolnej, otwartej formy samorządu, która wzmocni znaczenie  poprawi funkcjonowanie osób, świadczących pomoc innym ludziom.

Jednym z najważniejszych wniosków wypracowanych podczas Kongresu było wzmocnienie zawodów pomocowych i położenie dużego nacisku na interdyscyplinarną współpracę zarówno pionową(gmina-powiat -województwo – poziom centralny) jak i te w swoim najbliższym środowisku – wszystko by skuteczniej wspierać i pomagać. Cieszy dostrzeżenie w systemie pomagania istotnej roli powiatów- Powiatowych Centrów Pomoc Rodzinie. Warto podkreślić, że w Kongresie uczestniczyła sina reprezentacja naszego regionu (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ,powiat koszaliński, szczecinecki, kołobrzeski, miasto-gmina Koszalin, gmina Sianów).

Relacja z Konferencji w Belwederze

Dzień wcześniej (24 lutego 2020 r) w Belwederze odbyła się Konferencja pod nazwą: Praktyki Pmocowe w Polsce. Metodyka-środowiska zawodowe- profesjonalizacja skupiająca przedstawicieli nauki ze środowisk uniwersyteckich. Wywiązała się żarliwa dyskusja,  w której jako przedstawiciele PCPR również zabraliśmy głos podkreślając uniwersalność rozwiązań pomocowych w powiecie. Wartością dodaną Konferencji była możliwość zwiedzania Belwederu:

mz