Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych – Grzybobranie

W dniu 19 września 2019 r. na parkingu leśnym w Przytoku odbyła się impreza dla osób niepełnosprawnych pn. „Grzybobranie”. Organizatorem imprezy był Środowiskowy Dom Samopomocy „SZANSA” w Sianowie.
Celem imprezy była integracja, aktywizacja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, edukacja ekologiczna, a także rozwój koordynacji ruchowej. Założone cele zostały osiągnięte.
Impreza została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.