Młodzi Przeciw Przemocy cd. działań

W dniu 09 października 2019 r. odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach oraz kadry pedagogicznej w ramach projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”. Tematem przewodnim było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W trakcie spotkania była możliwość uzyskania porady w ramach konsultacji indywidualnych.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019.

Przypominamy, że w projekcie bierze udział 25 szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Do tej pory szkoleniem objęto uczniów i ich rodziców oraz kadrę pedagogiczną już z 3 szkół.

Szczegóły na stronie na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi Przeciw Przemocy