I Kongres poradnictwa w Warszawie

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się Kongres Poradnictwa z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wzięło udział ponad 500 przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego i organów centralnych. Główną ideą Kongresu było zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa: prawnego, obywatelskiego, psychologicznego, rodzinnego, konsumenckiego, zawodowego    i prozdrowotnego. W kongresie wzięła udział dyrektor PCPR w Koszalinie. Na Kongresie ustalono kontynuowanie spotkań dotyczących poradnictwa (zadania powiatu), a także zapowiedziano organizację Kongresu Rodziny. Bardzo interesujący był panel, w którym wzięła udział dyrektor ROPS w Szczecinie – (szefowa konwentu dyrektorów ROPS), w sposób rzeczowy,  merytoryczny  i oparty na doświadczeniu omawiając stan poradnictwa, wyzwania i możliwości oraz dobre praktyki w tym zakresie. Wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z całej Polski to ważne doświadczenie dla wszystkich zgromadzonych w pięknej auli Politechniki.