Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Termin

Opis

06.03.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II oraz Modułu I
30.03.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II
31.05.2017 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.
30.08.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
04.09.2017r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
10.10.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
04.12.2017 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2018r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2017 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu   do wniosków złożonych w 2017 r.)
30.08.2018 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2017 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.