Forum PCPR w Busku-Zdroju

Od 24 do 27 maja br. w Busku-Zdroju odbywać się będzie XIII Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Organizatorem Forum jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie „CENTRUM” wraz z Buskim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W Hotelu „Słoneczny Zdrój” gościć będzie kadra kierownicza, organizatorzy pieczy zastępczej z całej Polski. Tematem wiodącym będzie: „Siedem lat funkcjonowania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”.

Patronat honorowy nad spotkaniem pracowników pomocy społecznej objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego, Starosta Buski oraz Burmistrz Buska- Zdroju.

W trakcie Forum Stowarzyszenie „Centrum” obchodzić będzie 10 lecie swojej działalności, powołane zostało w Busku-Zdroju w 2008 r. Dziś Stowarzyszenie spełnia bardzo ważną rolę w kształtowaniu polityki społecznej w samorządach oraz aktywnie inicjuje i konsultuje wprowadzane do systemu polskiej pomocy społecznej zmiany.

Gośćmi Forum będą przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Związku Powiatów Polskich, Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacji Dziecko i Rodzina.

mz