Centrum wsparcia i integracji

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska rozpoczyna realizację projektu ,,Centrum Wsparcia Integracji’’ współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Projekt został skierowany do cudzoziemców przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cudzoziemcy będą mogli skorzystać z porad prawnika, pomocy psychologa  i tłumacza. W ramach projektu będą mogli uczyć się języka polskiego, zostanie przybliżona im nasza kultura i tradycje polskie.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się po numerem telefonu: +48 539 677 733.