Ogłoszenie dotyczące wyłączenia obsługi interesantów

Koszalin, 25.03.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 10 Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostają następujące ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie :

  1. WYŁĄCZA SIĘ BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW.
    Wyjątek stanowi realizacja spraw niezbędnych, nie cierpiących zwłoki, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Centrum
  2. Dokumenty do PCPR-u można składać poprzez wysyłkę pocztą lub poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przed budynkiem. Odbiór osobisty dokumentów jest niemożliwy – będą wysyłane pocztą na wskazany adres lub elektronicznie na wskazaną skrytkę.
  3. Wszelkie możliwe wnioski należy składać z wykorzystaniem platformy epuap na adres skrytki:
    /pcprkoszalin 1/skrytka.

Ograniczenia obowiązują do odwołania, nie dłużej jednak niż do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

DYREKTOR
Mirosława Zielony