Więcej o: Kierunek: sukces!

Kierunek: sukces!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie pozyskało w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” ze środków europejskich oraz krajowych aż 524 054,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do nauki zdalnej, W ramach projektu Rodziny z terenu powiatu koszalińskiego otrzymają:

– 124 komputery przenośne wraz z oprogramowaniem;
– 16 telewizorów 55”;
– 32 urządzenia wielofunkcyjne;
– 2 projektory;
– środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk);
– specjalistyczne programy dla osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję że sprzęt i inne otrzymane prze Rodziny i dzieci urządzenia przyczynią się do sprawnego i systematycznego pozyskiwania wiedzy w dobie pandemii i reżimu sanitarnego. Sprzęt jest własnością powiatu koszalińskiego i w drodze użyczenia trafi do rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rodzinom i dzieciom życzymy samych sukcesów w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy!!!

Więcej o: Razem dla DPS

Razem dla DPS

W dniu 10 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Razem dla DPS”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla naszych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej – Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Parsowie, Mielnie, Żydowie i w Nowych Bielicach. Umowa została podpisana przez Starostę Mariana Hermanowicza i Wicestarostę Tomasza Tesmera w Biurze Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie. Przyznane dofinansowanie ma na celu wspomóc nasze jednostki w trudnej sytuacji związanej z COVID-19. Ogólna kwota przyznanego grantu wynosi 1 809 475 zł.

 

Więcej o: Nowe busy dla domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim

Nowe busy dla domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim

Nowe busy marki Renault przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych trafiły do pięciu domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim.
Łączna wartość zakupionych samochodów wynosi 663 718,00 zł (koszt jednego pojazdu to 132 743,00 zł). Kwotę 400 000,00 zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – (80 tys. zł – 1 samochód). Pozostałe środki to wkład finansowy powiatu.