Monthly Archives: Wrzesień 2019

Archive of posts published in the specified Month

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

logo PCPR

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019. Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII a jego…

Domy dla samotnych matek i kobiet w ciąży

logo PCPR

Uwaga matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży wymagające wsparcia. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej (w miejscu zamieszkania) lub z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 94-71-40-213, 94-71-40-224,94-71-40-216.

Powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

logo PCPR

W dniu 9 września 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się uroczyste powołanie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, która działa przy Staroście Koszalińskim. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Koszalińskiego z dnia 3 września 2019 r. w…

„MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”

logo PCPR

W dniu 30 sierpnia 2019 roku w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Koszalinie odbyło się spotkanie DYREKTORA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Pani Mirosławy Zielony z Dyrektorami i przedstawicielami Szkół podstawowych z funkcjonujących w Gminach Powiatu Koszalińskiego.  Tematem spotkania było uczestnictwo szkół w…