Więcej o: Rodzinalia – 2019

Rodzinalia – 2019

Ostatni piątek 7 czerwca 2019 roku w Powiecie Koszalińskim miał bardzo familijny charakter. Stało się tak za sprawą XIII edycji corocznego spotkania  Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Koszalińskiego  „Rodzinalia – 2019”. Tym razem rodziny zastępcze zostały ugoszczone w obiektach Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie, gdzie za sprawą Kierownictwa i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Patronami honorowymi : Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Dziecka, Wojewodą Zachodniopomorskim, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego i Koalicją na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, licznych sponsorów, stowarzyszeń i instytucji wspierających rodziny, odbył się  bardzo gwarny, wesoły i kolorowy piknik rodzinny. Licznie też na imprezę przybyły całe rodziny z dziećmi, by wspólnie się bawić  i wypoczywać.

Dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony, wspólnie ze Starostą Koszalińskim Marianem Hermanowiczem szczególnie serdecznie witali rodziny zastępcze przybyłe na organizowany już po raz 13 festyn, przedstawicieli sponsorów, Straży Granicznej, Policji i Straży pożarnej. W spotkaniu udział wzięli Dyrektorzy i kierownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Koszalińskiego. Imprezę zaszczycił również Senator RP Piotr Zientarski.

Celem imprezy oprócz zabawy i wypoczynku było promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Prowadzący festyn pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie zachęcali do wspólnej zabawy wszystkich przybyłych, promując przy tym zasady rodzinnej pieczy zastępczej.

Także Starosta Koszaliński Marian Hermanowicz, podkreślając znaczącą rolę rodzin zastępczych     w powiatowym systemie pomocy społecznej, osobiście zachęcał do podjęcia przemyślanej decyzji o zostaniu rodziną zastępczą. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się gry, zabawy i współzawodnictwo sportowe całych rodzin z dziećmi, które przygotowali organizatorzy festynu, pracownicy PCPR w Koszalinie.

Wśród atrakcji jakie przygotowano uczestnikom XIII „Rodzinalii” było między innymi malowanie twarzy, pokaz kosmetyczny, „Zumba” dla wszystkich, konkursy sprawnościowe  i zabawy ruchowe dla dzieci i dorosłych oraz stoiska z grillowanymi kiełbaskami, zupą gulaszową i pomidorową. Nie zabrakło cieszącej się dużym wzięciem kromki chleba ze smalcem  i ogórkiem. Oblegane było stoisko   z kawą i herbatą oraz słodkimi wypiekami, a na stołach zagościły sezonowe owoce.

Główną atrakcją imprezy był kilkunastokilogramowy tort „Urodzinowy” Rodzinalii, którym raczyli się wszyscy uczestnicy festynu. Dzieci wypuściły również balony które poszybowały wysoko z ich marzeniami.

Wystawiony na placu dmuchany zamek, cieszył się ogromną popularnością wśród najmłodszych, a zjeżdżaniu z pochylni nie było końca.

Spotkanie dostarczyło dzieciom radości, miłości i niezapomnianych wrażeń, a ich rodzicom poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Imprezie przyświecała idea docenienia wysiłku i zaangażowania rodziców zastępczych i przebywających w rodzinach dzieci. Jak podkreślają organizatorzy: – Każde dziecko ma prawo wychowywać się  w kochającym, bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, czasami musi interweniować państwo. Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej. Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi stały nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Aby zostać Rodziną Zastępczą, kandydaci na rodziców przechodzą profesjonalne szkolenie. Odbywają również praktyki w rodzinach zastępczych. Każda rodzina zastępcza otrzymuje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oprócz pomocy finansowej także wsparcie specjalistyczne, psychologiczne, prawne, pedagogiczne, oraz możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia, specjalistycznych szkoleniach, wyjazdach wakacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci, oraz na temat szkolenia i innych form pomocy znajdziesz na stronie PCPR w Koszalinie.

 

 

Więcej o: 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr   8 / 2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego uchwałą nr 68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.,  uchwałą Nr 235/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., uchwałą Nr 422/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. zarządzam, co następuje :

§1. Ustalam dzień 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy w zamian wyznaczam dzień 15 czerwca 2019 r. dniem pracy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania