Więcej o: Koperta Życia – ratunek w lodówce

Koperta Życia – ratunek w lodówce

W powiecie koszalińskim ruszył projekt pod nazwą: KOPERTA ŻYCIA – RATUNEK W LODÓWCE.

Pracownicy Centrum przygotowują pakiety i koperty życia dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Więcej o: Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Akcja „Koperta życia” to inicjatywa powiatu Koszalińskiego skierowana głównie do osób starszych, chorych, samotnych, dla których może stanowić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

„Koperta życia” to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i może niejednokrotnie uratować życie potrzebującym. Na specjalnym formularzu zapisane są najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia – kluczowe dla podjęcia przez ratowników trafnych decyzji.

Wypełniony formularz wkłada się do specjalnej, oznakowanej koperty, którą umieszcza się na półce w lodówce. Lodówka, to urządzenie, które znajduje się praktycznie w każdym domu. Ratownicy zlokalizują lodówkę szybciej niż każdego inne miejsca (np. szuflada).

Na lodówce jest naklejona specjalna naklejka z informacją, że mieszkaniec korzysta z „koperty życia”. Taka sama naklejka powinna być umieszczona na wewnętrznej stronie drzwi do mieszkania (w celu informacyjnym dla służb ratowniczych).

Często zdarza się, że po przyjeździe służb ratowniczych są problemy z wdrożeniem zabiegów ratujących zdrowie i życie. Nie zawsze jest możliwy logiczny kontakt z pacjentem. „Koperta Życia” rozwiązuje problemy dotyczące podstawowych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Może uratować życie!

O „kopercie życia” będą poinformowane służby medyczne i ratownicy pogotowia. Koperty można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu formularza. Wzór formularza (dla celów aktualizacji) można pobrać ze strony www.pcprkoszalin.pl z zakładki „projekty”. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 94 71 40 224/212 lub na adres e-mail: pcpr@powiat.koszalin.pl

PAKIET „KOPERTA ŻYCIA” ZAWIERA:

  1. Oznakowaną, plastikową kopertę
  2. Kartę informacyjną do wypełnienia
  3. Naklejki na wewnętrzną stronę drzwi wejściowych i na lodówkę INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA „KOPERTY ŻYCIA”:
  4. Wypełnij kartę informacyjną ( w pakiecie), najlepiej w konsultacji z lekarzem rodzinnym
  5. Włóż wypełnioną kartę informacyjną do specjalnie oznakowanej plastikowej koperty (w pakiecie)
  6. Umieść „kopertę życia” w widocznym i dostępnym miejscu w lodówce
  7. Na drzwi lodówki naklej naklejkę (w pakiecie).
  8. Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do domu/mieszkania naklej naklejkę (w pakiecie). Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Pobierz “Koperta życia - Karta informacyjna” Koperta-życia-Karta-Informacyjna.pdf – Pobrano 183 razy – 875 KB

Pobierz “Koperta życia - Plakat” Koperta-Życia-Plakat.pdf – Pobrano 162 razy – 206 KB

Więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 r.

Termin

Opis

06.03.2017 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II oraz Modułu I
30.03.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 (1-y cykl 2017) w ramach Modułu II
31.05.2017 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2017 r.
30.08.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I
04.09.2017r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
10.10.2017 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (2-gi cykl 2017) w ramach Modułu II
04.12.2017 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2018r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2017 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu   do wniosków złożonych w 2017 r.)
30.08.2018 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2017 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.