Zobacz Lepszą Przyszłość

Kilkanaście par okularów otwartych etui

Na przełomie 2019/2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wzięło udział w ogólnopolskim programie profilaktyki wad wzroku wśród dzieci i młodzieży „ Zobacz lepszą Przyszłość” organizatorem byli: Grupa Essilor Polska, fundacja Vision for Life oraz fundacja Polki Mogą Wszystko. Celem programu było wyposażenie dzieci i młodzieży w bezpłatne okulary. W programie wzięło udział trzydzieści czworo dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu koszalińskiego.

Kilkanaście par okularów otwartych etui