Zawieszenie przyjmowania ineresantów

logo PCPR

WAŻNE !!!!!!

w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem SARS-CoV-2
PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZOSTAJE WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA

prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztową lub telefonicznie /fax
szczegóły na stronie: www.pcprkoszalin.pl

dodatkowe informacje:
pcpr.sekretariat@powiat.koszalin.pl
tel. 94 71 40 217
tel./fax 94 71 40 252

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE
IMIĘ  I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON OBSŁUGIIWANY TEREN powiat.koszalin.pl POKÓJ
Mirosława Zielony Dyrektor powiat koszaliński pcpr@ 217
DZIAŁ ADMINISTRACJI I KADR (AK)
Małgorzata Węgrzyn Starszy inspektor 94 71 40 217

fax 71 40 252

powiat koszaliński pcpr.sekretariat@ 217
Dariusz Niemczuk Kierowca powiat koszaliński
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY (FK)
Małgorzata

Mazurkiewicz-Ciupak

Główny księgowy 94 71 40 219 powiat koszaliński pcpr.fin@

malgorzata.mazurkiewicz@

219
Renata Malinowska Księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński renata.malinowska@ 220
Marta Gawryś Starszy księgowy 94 71 40 220 powiat koszaliński marta.gawrys@ 220
DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (RSON)
Anna Wyszyńska Kierownik 94 71 40 223 powiat koszaliński anna.wyszynska@ 223
Karolina Szaranek Starszy specjalista 94 71 40 222 powiat koszaliński karolina.szaranek@ 222
DZIAŁ WSPARCIA DZIECKA I RODZINY (WDiR)
Agnieszka Walczak Kierownik 94 71 40 216 powiat koszaliński agnieszka.walczak@ 217
Magdalena Mróz Pomoc administracyjna 94 71 40 226  powiat koszaliński magdalena.mroz@ 226
Lidia Durek  

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

94 71 40 225 powiat koszaliński lidia.durek@ 225
Michał Kołakowski Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 211 powiat koszaliński michal.kolakowski@ 211
Jolanta Wiśniewska Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 225 powiat koszaliński jolanta.wisniewska@ 225
Anna Szczerba Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 94 71 40 210 powiat koszaliński anna.szczerba@ 210
Elżbieta Mentel Podinspektor 94 71 40 226 powiat koszaliński elżbieta.mentel@ 226
Pasieka Małgorzata Starszy inspektor 94 71 40 212 powiat koszaliński malgorzata.pasieka@ 212
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ (PI)
Waldemar Maniak Kierownik 94 71 40 213 powiat koszaliński waldemar.maniak@ 213
Anna Darnielewicz Główny specjalista 94 71 40 224 powiat koszaliński anna.darnielewicz@ 224
Radosław Płoszaj Inspektor 94 71 40 224 powiat koszaliński radoslaw.ploszaj@ 224