Spotkanie kierownictwa PCPR z dyrektorami DPS

W dniu 5 marca 2020 roku odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie  cyklicznie spotkanie kierownictwa PCPR z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu uczestniczył kierownik referatu zarządzania kryzysowego Starostwa, Pan Roman Budynek  oraz inspektor BHP Pani Ewa Szupryczyńska.

Główny temat spotkania dotyczył zagadnień związanych z zagrożeniem koronawirusem i przygotowaniem DPS-ów na sytuacje kryzysowe z tym związane.  Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PCPR w Koszalinie, Pani Mirosława Zielony. Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej  zrelacjonowali sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem podległych sobie placówek oraz nakreślili planowane do podjęcia formy ochrony mieszkańców przed zagrożeniami. Kierownik RZK – Roman Budynek i inspektor BHP,  Pani Ewa Szupryczyńska, zwrócili uwagę na szczególne zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, omówili zagadnienia dotyczące stosowania środków odkażających, konieczności uzupełniania zapasów środków odkażających oraz fizycznej ochrony mieszkańców Domów przed kontaktem z potencjalnymi nosicielami wirusa, przez wprowadzenie zakazu odwiedzin mieszkańców przez osoby z zewnątrz. W wyniku ogólnej dyskusji zobowiązano dyrektorów DPS do rozważenia wprowadzenia zakazu odwiedzin mieszkańców przez odwiedzających, co w ocenie wszystkich uczestników spotkania przyczyniłoby się do zmniejszenia ryzyka zakażeń. Kończąc spotkanie Dyrektor PCPR w Koszalinie, Pani Mirosława Zielony podziękowała zebranym za udział i konstruktywną dyskusję.