Zaproszenie dyżuru 2021.11.03

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIELNO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boli

 Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 

           PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           3 listopada 2021 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie, ul. 6-go Marca 35

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !