8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej zaprasza na 8. Kongres Rodzicielstwa Zastępczego. Kongres jest organizowany corocznie, już od 2013, jego  celem jest wymiana dobrych praktyk, doświadczeń oraz omówienie wyzwań związanych z rozwojem rodzicielstwa zastępczego w Polsce i przedstawienie propozycji rozwiązań.

Jest skierowany do przedstawiciele samorządów, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli rządu odpowiedzialnych za kreowanie polityki mającej na celu wsparcie rodziny i pieczę zastępczą.
W tym roku Kongres odbędzie się on-line, w piątek, 10 września 2021 r. w godz. 10.00 – 15.00. Obrady będzie można śledzić poprzez profil FB Koalicji lub poprzez link dedykowany wydarzeniu na ZOOM-ie.
W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt poprzez e-mail: biuro@koalicja.org.

Plan Kongresu:

KONGRES ODBĘDZIE SIĘ ON-LINE

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONGRESIE POPRZEZ WYDARZENIE NA FB KOALICJI POD TYM LINKIEM

 10.00 – 10.10 Powitanie

Beata Potocka – przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mama zastępcza

10.10 – 10.30 Wystąpienie gościa honorowego

 10.30 – 11.20 Sesja I

Wręczenie nagród Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej – Czuli Sygnaliści

  Nagrodzeni:

Michał Janczura – dziennikarz, autor serialu dokumentalnego w radiu TOK FM p.t.: Piecza

Przemysław Wilczyński – dziennikarz Tygodnika Powszechnego, autor licznych tekstów społecznych podejmujący tematykę rodzicielstwa zastępczego

Marta Wroniszewska – dziennikarka, autorka książki p.t.: Tu jest teraz Twój dom. Adopcja w Polsce

Moderacja:

Joanna Luberadzka-Gruca – ekspertka Koalicji, prezeska Fundacji Polki Mogą Wszystko

Beata Potocka – przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mama zastępcza

11.20 – 12.30 Sesja II

Wzmocnieni, Lepiej Słyszalni. W jaki sposób rodziny zastępcze mogą się wspierać?

 Wystąpienia:

Katarzyna Klimiuk-Bibik – mama zastępcza, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, organizatorka ogólnopolskich zjazdów rodzin zastępczych

Nieformalne grupy wsparcia – czy warto?

Małgorzata Magiera – mama zastępcza, Sopockie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych

Stowarzyszenie czy warto?

 Panel ekspercki:

Joanna Luberadzka-Gruca – ekspertka Koalicji, prezeska Fundacji Polki Mogą Wszystko

Michał Gaweł – prezes Fundacji Dialog, tata zastępczy

Lidia Zeller – prezeska Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”

Moderacja:

Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

12.30 – 12.45

Przerwa

 12.45-13.45

Sesja III: Rodzicielstwo trudności: co dalej i jak sobie poradzić?

 Wystąpienia:

Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Wstęp do TBRI® (Trust Based Relational Intervention)

Edyta Wojtasińska – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”, mama zastępcza

TBRI® w praktyce rodzica: z perspektywy trzech lat stosowania metody

dr Elżbieta Raciniewska – mama adopcyjna, wydawczyni książki p.t.: Wychowanie zranionego dziecka

Adopcja, trauma i nadzieja. Kiedy rodzic zostaje specjalistą

 Panel ekspercki:

dr Iwona Palicka – specjalistka psychologii klinicznej, neuropsycholog, terapeutka traumy i zaburzeń neurorozwojowych

Anna Maciejczuk – psycholog, Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”

Moderacja:

Anna Krawczak – mama adopcyjna, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Nasz Bocian, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem

13.45 – 14.45

Sesja IV

Opieka nad dziećmi skrzywdzonymi: RAD, FAS, krzywda seksualna. Studium przypadków.

 Wystąpienia:

Blanka Podwysocka – mama szesnaściorga dzieci, prowadzi zawodową rodzinę zastępczą

Asenata Urbanek – mama siedmiorga dzieci, prowadzi rodzinny dom dziecka

Lidia Janus – mama zastępcza, która gościła w swojej rodzinie 38 dzieci, prowadzi rodzinne pogotowie

Panel ekspercki:

Jolanta Zmarzlik – specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, superwizorka i biegła sądowa, wykładowca SWPS i Akademii Ignatianum

Anna Krawczak – mama adopcyjna, członkini zarządu Koalicji, Stowarzyszenie Nasz Bocian, Interdyscyplinarny Zespół Badań nad Dzieciństwem

Moderacja:

Marzena Gwiazda-Wasiak – członkini zarządu Koalicji, Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych, mama zastępcza

14.45 – 15.00 Zamknięcie i podsumowanie kongresu

 Beata Kulig – ekspertka Koalicji, Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”

Beata Potocka – przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, mama zastępcza