Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Rysunek serca z napisem przemoc boliJeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

6 czerwca 2022 r.

w godz. 13.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !