Wyjazd edukacyjno-poznawczy w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA!’’

W dniach 15 – 20 czerwca 2019 r. czterdzieścioro wychowanków z rodzin zastępczych z terenu powiatu koszalińskiego uczestniczyło w wycieczce w ramach Projektu „Szansa – jestem ZA’’ organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Wychowawcami wycieczki byli: Janusz Ałtyn, Katarzyna Gawienowska, Marlena Krzanowska i przedstawiciel organizatora pieczy zastępczej, Pani Dyrektor Mirosława Zielony.

15 czerwca 2019 r. rankiem o godzinie 600 z pod Amfiteatru w Koszalinie rozpoczęła się podróż. Około 1400 po przyjeździe do Karpacza uczestnicy zakwaterowali się w Hotelu Carmen. Po obiedzie i omówieniu programu uczestnicy pieszo udali się do Górnego Karpacza, Świątyni Wang oraz na Skocznię Orlinek.

W drugim dniu po śniadaniu wraz z przewodnikiem Górskim uczestnicy zwiedzili Małą Kopę, Śnieżkę a w drodze powrotnej –,, Strzechę Akademicką’’ i  ,,Samotnię’’.  Przejazd letnim torem saneczkowym ,, Kolorowa’’ dostarczył wielu atrakcji.

17 czerwca 2019 r. po śniadaniu uczestnicy skorzystali z Term Cieplickich. To, unikalny w skali Karkonoszy i całego regionu, kompleks basenów, którego wyjątkowość polega na wykorzystaniu wód termalnych o niespotykanym, w skali europejskiej składzie chemicznym i temperaturze.

Następnego dnia wyruszyli z przewodnikiem Górskim do Szklarskiej Poręby zobaczyć najwyższy wodospad po polskiej stronie Karkonoszy, Wodospad Kamieńczyk ora zamek Chojnik. W tym samym dniu  uczestnicy przejechali do Suchej,  gdzie położony jest Zamek Czocha . Uczestnicy zwiedzili mury Zamku wraz z przewodnikiem i zakwaterowali się także w tym miejscu.

19 czerwca 2019 r. wycieczka udała się do Wałbrzycha na Zamek Książ aby zwiedzić trzeci co do wielkości w Polsce Zamek. Około godziny 1600 po przejechaniu do Wrocławia  i po zakwaterowaniu w Hotelu Boutique wychowankowie udali się na wycieczkę śladem Krasnali Wrocławskich po Starym Mieście. Ostatniego dnia po śniadaniu, wycieczka udała się do ZOO (Afrykarium) i około godziny 1500 wyruszyli w drogę powrotną.

Mimo zmęczenia wszyscy byli zadowoleni. Wycieczka dostarczyła wielu wrażeń i pozostawiła wiele miłych wspomnień. Mamy nadzieję, że w następnym roku uda się zorganizować kolejną, równie fajną wyprawę.