Wsparcie szpitali, Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuńczo Leczniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uprzejmie informuje, że do ogólnopolskiego, niekomercyjnego systemu, który wspiera szpitale, Domy Pomocy Społecznej i Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm w czasie walki z COVID-19  (https://www.wsparciedlaszpitala.pl/)  przystąpiły:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie
  2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu
  3. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie
  4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie
  5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach
  6. Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach

Wszystkie Domy Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Koszalińskiego zalogowały się w systemie i w chwili obecnej czekają na aktywację kont.

Na stronie (https://www.wsparciedlaszpitala.pl/) można znaleźć informacje o aktualnych potrzebach Domów Pomocy Społecznej w tym trudnym czasie, a także zadeklarować formę pomocy.

Koordynatorem ds. pomocy osobom potrzebującym w Powiecie Koszalińskim jest Pani Mirosława Zielony, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, która będzie animatorem w pozyskiwaniu pomocy od osób prywatnych i firm oraz łącznikiem w niesieniu pomocy pomiędzy Darczyńcami a Domami Pomocy.

Będziemy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc okazaną mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim.